عایق هاي مایع در برق قدرت

مطلب مورد نظری که هم اکنون مشاهد می کنید با عنوان عایق هاي مایع در برق قدرت می باشد که پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
عایق هاي مایع در برق قدرت

عایق-هاي-مایع-در-برق-قدرتتحقیق عایق هاي مایع در برق قدرت در حجم 186 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست موضوعات زیر:

فهرست مطالب
چکیده: 4
مقدمه: 6
فصل اول:گروه بندی عایق های مایع 11
1-1- مقدمه: 11
عایقهای الکتریکی به دو دسته اصلی تقسیم می شوند: عایقهای معدنی، عایقهای ترکیبات کربنی. 11
الف) عایقهای معدنی که به شکل طبیعی خود به کار گرفته می شوند، مانند سنگ مرمر و سنگ شیفر - میکا – پنبه نسوز – هوا و ازت 11
2-1- طبقه بندی مواد براساس دمای کار: 16
جدول (1-1): طبقه بندی مواد عایقی برحسب دما 17
شکل 1-1- ضریب تلفات 5 نوع روغن معدنی در تابعیت از حرارت 21
شکل 2-1- ضریب تلفات و مقاومت الکتریکی روغن در تابعیت از حرارت 22
1-3-1- استقامت الکتریکی روغن عایق: 23
شکل 3-1- فشار الکتریکی فروپاشی روغن خالص و کاغذ 25
2-3-1- کاغذ غوطه خورده در روغن: 26
شکل 5-1- کاربرد نوار کاغذی در ساختمان ترانسفورماتور جریان نوع صلیب حلقه ای 29
  شکل 7-1- برش عرضی در یک ترانسفورماتور 31
شکل 9-1- خازن استوانه شکل، کاغذ – روغن   
  شکل 10-1- خازن مسطح کاغذ – روغن 32
4-1- کلوفن: 33
5-1- فلورکربن مایع: 38
6-1- هیدروکربورهای آروماتیک کلردار: 42
7-1- سیالات بکار رفته در ترانسفورماتور: 44
8-1- سیالات مورد استفاده در خازن: 46
شکل (13-1) تغییرات نفوذ پذیری نسبی و ضریب تلفات دی فنیل های کلرینه شده نسبت به دما 49
شکل (14-1) تغییرات نفوذ پذیری نسبی و ضریب تلفات دی فنیل های کلرینه شده برحسب فرکانس 50
9-1- مایعات دی الکتریک جدید مورد استفاده در خازنها: 51
جدول (4-1) خواص فیزیکی دو نوع سیال جدید مورد استفاده در خازنها 53
جدول (5-1) خواص دی الکتریک دو نوع سیال جدید مورد استفاده در خازنها 53
10-1- روغنهای نباتی و استرهای دیگر: 53
11-1- هیدروکربورهای ترکیبی (Synthetic) : 54
12-1- مایعات سیلیکونی: 56
13-1- نیتروبنزن: 58
14-1- گازهای تک عنصری مایع شده: 59
فصل دوم:خواص فیزیکی و شیمیائی عایق های مایع و اندازه گیری آن ها: 64
1-2- مقدمه: 64
ویژگی های یک ماده عایقی 67
1-2-2- رفتار مکانیکی ماده عایقی: 67
2-2-2- رفتار گرمایی ماده عایقی: 68
شکل (1-2) رابطه بین دمای مطلق و کارکرد عایق 69
3-2-2- رفتار شیمیایی: 69
4-2-2- خصوصیات الکتریکی: 69
5-2-2- عوامل اقتصادی: 70
3-2- شیمی مایعات دی الکتریک: 70
4-2- طبقه بندی مایعات دی الکتریک: 72
1-5-2- سمیت مایعات دی الکتریک: 73
3-5-2- خلوص، بی اثری و پایداری شیمیائی و حرارتی مایعات دی الکتریک: 74
4-5-2- اثر جرقه در مایعات دی الکتریک: 76
5-5-2- اثرات میزان آب موجود در مایعات دی الکتریک: 76
6-5-2- خواص عایقی: 77
8-5-2- انطباق پذیری مایعات دی الکتریک: 84
6-2- روغنهای عایق: 85
شکل (2-2) منحنی های حلالیت آب در روغن عایق برحسب دما 100
5-7-2- نفوذ پذیری و افت دی الکتریک: 107
بخش دوم: فیزیک عایقها 111
8-2- مقاومت مخصوص: 112
1-8-2- قابلیت هدایت الکتریکی در عایق: 113
9-2- اندازه گیری مقاومت مخصوص عایق: 122
1-10-2- ولتاژ شکست عایق مایع: 133
فصل سوم:شکست در عایق های مایع 140
2-3- عایق های مایع خالص و تجارتی: 145
3-3- نظریه شکست الکترونی: 146
4-3- مکانیسم ذره جامد معلق: 149
شکل (3-3): اثر ذرات معلق در روغن عایق و بوجود آمدن پل 155
6-3- مکانیزم شکست در اثر حباب های ناخالص گازی: 160
شکل (8-3) تغییرات ولتاژ شکست روغن با درصد آب حل شده در آن 164
شکل (9-3) تغییرات استقامت الکتریکی روغن برحسب میزان رطوبت برای الکترودهای VDE 166
شکل (3-10): تغییرات استقامت الکتریکی روغن عایق با پایه مواد نفتی برحسب درجه حرارت برای مقادیر آب حل شده در آن 167
شکل (11-3) تغییرات استقامت الکتریکی روغن برحسب مقدار آب موجود در آن 168
8-3- عوامل موثر بر ولتاژ شکست عایق مایع: 174
9-3- مدل انتقال حرارت الکتریکی و هیدرودینامیک الکتریکی شکست عایق: 181
12-3- اثر حایل: 195
13-3 ضریب ضربه 213
14-3- ترکیب عایق های مایع و جامد 214
شکل (57-3) مدار اندازه گیری ولتاژ شروع تخلیه جزئی 232
16-3- شکست عایق جامد در روغن: 237
19-3- استریمر در عایق مایع: 248
شکل (87-3): یک استریمر که به شکست کامل منجر شده است. 257
21-3- تقسیم بارهای الکتریکی داخل عایق مایع ناشی از میدان الکتریکی: 263
نتیجه گیری و پیشنهادات: 265
منابع و ماخذ:

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: برق قدرت عایق های مایع

مطالب مرتبط

عایق هاي مایع در برق قدرت


دانلود مقاله نقش تجارت الکترونیک در سفارشی سازی انبوه

بررسي عوامل مؤثر بر برآورد رضایتمندی شغلي مديران واحد هاي آموزشي از ديدگاه مديران آموزشی شیراز

ادبیات نظری تحقیق و پیشینه پژوهشی سبک های شناختی یادگیری (فصل دوم)

استفاده از دانش روانشناسی در فضای کار

طرح توجیهی نصب و تعمیر سیستمهای صوتی و تصویری اتومبیل

تحقیق بررسی بازاریابی فرش و بایدها و نبایدهای آن در صنعت ایران

چارچوب نظری و پیشینه تحقیق انعطاف پذیری کنشی

ادبیات و پیشینه تحقیق انواع اضطراب و اضطراب امتحان (فصل 2)

بررسي وضعیت مديريت و تاثير آن بر راندمان و کارکرد كاركنان

تحقیق بررسی تقریرهایی از وحدت وجود با توجه به اندیشه دینی عرفا