بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور طی سالهای 1390-1380

مطلب مورد نظری که هم اکنون مشاهد می کنید با عنوان بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور طی سالهای 1390-1380 می باشد که پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور طی سالهای 1390-1380

بررسی-تاثیر-فناوری-اطلاعات-بر-بهبود-عملکرد-سیستم-بانکی-کشور-طی-سالهای-1390-1380

تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور طی سالهای 1390-1380 از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 148 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
 اين تحقیق درصدد بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملكرد سیستم بانكی کشور طی سال های 1380 تا 1390 بوده است. از جمله ابزارهاي فناوری اطلاعات كه در سیستم بانکی کشور از اهميت خاصي برخوردار هستند میتوان به كارت هاي بانكي، خودپردازها، پایانه های فروش و پایانه های شعب اشاره نمود. این پژوهش ميزان تاثير عوامل و اجزای فناوری اطلاعات بر بهبود عملكرد سیستم بانکی کشور را بررسی کرده است كه منظور از بهبود عملکرد سیستم بانکی، افزایش حجم سپرده های بانکی، افزایش حجم تسهیلات پرداختی بانک ها و افزایش سودآوری بانک هاست. انجام این تحقیق با استفاده از اسناد و مدارك و گزارشات ارائه شده توسط بانک مرکزی و بهره گیری از روش های آماری رگرسیون، همبستگی صورت پذيرفت. براي مشخص شدن مسير كار مباني نظري مختلفي كه مي توانست در اين تحقيق به ما كمك كند، مورد مطالعه قرار گرفت و در نهايت تاثير عوامل فناوری اطلاعات بر میزان سپرده های بانکی، حجم تسهیلات پرداختی به مشتریان و مقدار سود یا زیان بانکی مورد بررسي قرار گرفت و مشخص گرديد كه استفاده از كارت هاي بانكي، خودپردازها، پایانه های شعب و پایانه های فروش در افزايش حجم سپرده های بانکی و تسهیلات پرداختی بانک ها و سودآوري بانك ها موثر مي باشد.

مقدمه
 ما در این فصل تلاش میکنیم که با بیان تعاریف، نظریه ها و تحقیقات انجام شده درباره فناوری اطلاعات، بانکداری الکترونیک و تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد بانکداری الکترونیک را مورد بررسی و پژوهش قرار دهیم. در این فصل قصد داریم به کلیات تحقیق بپردازیم بنابراین ابتدا موضوع مورد بررسی تعریف و سپس اهمیت و ضرورت و اهداف تحقیق ذکر خواهد شد و در آخر، سوال ها و فرضیه های تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها را  مورد بررسی قرار خواهیم داد.

فهرست مطالب:

چکیده    11
فصل اول    12
11مقدمه    13
12 بیان مسئله تحقیق    13
13 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق    15
14 اهداف تحقیق    16
15 فرضیه ها و سوال های تحقیق    17
151 فرضیه تحقیق    18
152 سوال های تحقیق    17
16 متغيرهاي تحقيق و شاخص هاي اندازه گيري آنها    20
161 متغير وابسته    20
162 متغییر مستقل    20
17 مدل تحقیق    22
18تعریف واژه های کلیدی    23
19 جنبه های جدید و نوآوری تحقیق    25
110کاربرد نتایج تحقیق    25
111 ساختارکلي تحقيق    26
فصل دوم    27
21 مقدمه    28
22 مبانی نظری فناوری اطلاعات    28
221 تعریف فناوری اطلاعات    28
222 انواع فناوری اطلاعات به کار رفته در بانک ها    31
223 اثرات به کارگیری فناوری اطلاعات در بانک ها    33
224 اثرات فناوری اطلاعات در بهره وري سازمان ها    34
23 مبانی نظری بانکداری الکترونیک    37
231 تعریف بانکداری الکترونیک    37
232 بانكداري الكترونيكي و خدمات الكترونيكي    39
233 تاریخچه بانكداري الكترونیكي    41
234 سیر تحولات بانکداری الکترونیک    42
235 سطوح بانکداری الکترونیک    45
236 بانکداری الکترونیکی در ایران    52
237 مقایسه بانکداری الکترونیک و بانکداری سنتی    53
238 مشكلات و محدوديت هاي بانكداري سنتي    55
239 مزايا و منافع حاصل از به كارگيري بانكداري الكترونيكي    58
2310 معایب بانکداری الکترونیک    63
2311 ذینفعان بانکداری الکترونیکی    65
2312تاثير توسعه بانکداري الکترونیکي    66
24 مبانی نظری عملکرد بانک ها    67
241 تعریف سپرده های بانکی    67
2411 انواع سپرده های بانکی    67
242 تعریف تسهیلات پرداختی بانک ها    68
2421 انواع تسهیلات پرداختی بانک ها    69
243 تعریف سود و زیان بانک ها    69
2431 نحوه محاسبه سود و زیان    69
25 پیشینه پژوهش    70
251 پژوهش های خارجی    70
2511 فناوری اطلاعات و کارکردهای آن    70
2512 بانکداری الکترونیک    74
252 پژوهش های داخلی    79
2521 فناوری اطلاعات و کارکردهای آن    80
2522 بانکداری الکترونیک    83
26 مقایسه تحقیق حاضر با سایر تحقیقات انجام شده    88
261مقایسه با تحقیقات خارجی    88
262 مقایسه با تحقیقات داخلی    89
فصل سوم    91
31 مقدمه    92
32 روش تحقیق    92
33 سوال تحقیق    93
34 فرضیه تحقیق    95
35 متغییرهای تحقیق و شاخص اندازه گیری آن ها    96
351 متغییر وابسته    96
352 متغییر مستقل    97
36 مدل تحلیلی تحقیق    99
3ـ7 قلمرو تحقیق    100
3ـ7ـ1 قلمرو مکانی    101
3ـ7ـ2 قلمرو زمانی    101
3ـ7ـ3 قلمرو موضوعی    102
38 جامعه آماری    102
39 ابزار و شیوه گردآوری دادهها    102
310 آمار توصیفی    103
311 آزمون های پیش فرض همبستگی    103
3111 محاسبه ضریب همبستگی    103
3112 آزمون معنادار بودن    104
312 آزمون های پیش فرض رگرسیون    104
3121 آزمون نرمال بودن    104
3122آزمون معنادار بودن    105
31221 آزمون معنادار بودن رگرسیون    105
3123 نمودار پراکنش    105
3124 تجزیه و تحلیل رگرسیون    105
فصل چهارم    107
41 مقدمه    109
42 آمار توصیفی متغییرهای تحقیق    109
43 آزمون های پیش فرض رگرسیون    111
431 آزمون نرمال بودن داده ها    111
44 تجزیه و تحلیل مدل های تحقیق    112
441 تجزیه و تحلیل فرضیه اول    112
4411 آزمون معنادار بودن رگرسیون    112
4412 آزمون ضریب همبستگی    118
4413 آزمون تجزیه و تحلیل رگرسیون    118
442 تجزیه و تحلیل فرضیه دوم    119
4421 آزمون معنادار بودن رگرسیون    119